За децата от подготвителните групи

Уважаеми родители, със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на кмета на община Раковски децата от подготвителните групи за периода 12.04.21 г. до 30.04.21 г. могат да отсъстват след предварително подадено заявление от родител. Отсъствията се считат за отсъствия по уважителни причини.

Обучение за периода 12.04. – 30.04. 2021 г.

Уважаеми ученици и родители, Запознайте се с организацията на присъственото обучение в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, считано от 12.04.2021 г. Считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем да  се възобнови присъственият учебен процес за: а) учениците от I до IV клас и за групите за предучилищно образование – […]

Как развиваме умения за учене?

През учебната 2019/ 2020 г. екип от мотивирани учители от нашето училище участва в проект FIERST. Основната цел бе да научим как да развиваме уменията на ХХI век. Представихме се на финалната конференция с електронна книжка с добри практики, приложени в училище с цел да развием умението за учене у нашите ученици. Получихме покана да […]

Информация за периода 01.04. – 02.04.21 г.

Уважаеми родители, ученици и учители, Според заповед на министъра на образованието и науката обучението на децата и учениците в периода 01.04. – 02.04.2021 г. ще бъде в електронна среда. Считано от 05.04. до 09.04.2021г. вкл. всички ученици са в пролетна ваканция, съгласно заповед на МОН – https://www.mon.bg/bg/56 Учебните занятия ще продължат от 12.04.2021 г. (понеделник) […]

Гост в ГЦДОУД 2

Na 23.03.2021 г. в ГЦДОУД 2 имаше гост-родител, който разказа за своята професия. Г-жа Мариана Георгиева е майка на Екатерина Георгиева от 2 клас. Тя работи като учител в детската градина. Децата с интерес слушаха и отговаряха на въпросите. После нарисуваха и своята мечтана професия. Беше вълнуваща среща!

Проектите на втори клас

През изминалата седмица от 15 до 21 март, децата от 2а клас, от ОУ „Гео Милев “ представиха проектите си по Околен свят на тема „Искам да живея в красиво и чисто село“ и „Искам да уча в красиво и чисто училище“. Учениците заедно със своите родители изработиха проекти на своето училище, показвайки своята представа […]

Отбелязваме Световния ден на водата

Тази година отбелязваме Световния ден на водата -22 март под мотото „Ценим водата. Ценна ли е за нас водата? Пестим ли я в своето ежедневие? Мислим ли за бъдещето на планетата и за хората, които ще дойдат след нас? На този и на много други въпроси, свързани с начина ни на живот, трябваше да разсъждават […]

информация за Ковид за периода 15.03. – 21.03.21 г.

Уважаеми родители, уведомявам ви, че за периода 15-21.03.21 г. в ОУ „Гео Милев“ има карантинирани 1 учител и 26 ученици като контактни на болен с положителен тест на Ковид. Предприети са всички необходими мерки, засилена е дезинфекцията, спазват се противоепидемичните мерки. От 22.03.2021 г. всички ученици ще се обучават в електронна среда от разстояние в […]

Информация за учебния процес от 22.03. до 2.04.21 г.

Уважаеми ученици и родители, Считано от 22.03. до 31.03.2021г. се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици съгласно приложените заповеди на МЗ и МОН. Редът и организацията на обучението за указания по-горе период, ще бъде от разстояние в електронна среда.

Информация за Ковид 19

Уважеми родители, Уведомявам ви, че в ОУ „Гео Милев’, с. Белозем има карантиниран педагогически специалист с положителен тест за Ковид 19 от 15.03.2021 г. Учениците от 3а клас също ще бъдат карантинирани като контактни след предписание на РЗИ Пловдив. Продължават обучението си в ОРЕС. Уведомени са всички институции, взети са необходимите противоепидемични мерки. Ще бъдете […]