Актуална информация за Covid-19 за периода 26.10. – 28.10.2020 г.

Актуална информация, свързана с отсъствия поради съмнение за Covid 19 или заболели от Covid 19 в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем

  • Отсъстващи ученици поради съмнения за Covid 19 – няма;
  • Отсъстващи ученици поради контакт с близък, болен с Covid 19 – няма;
  • Отсъстващи учители поради положителен резултат за Covid 19 – няма.

Припомняме още:

Ученик с грипоподобни симптоми не бива да пребивава на територията на училището. Не позволявайте на Вашето дете да посещава учебни часове дори и с леко неразположение!

В случай на отсъствие на ученик от училище родителят информира класния ръководител за причините за отсъствието. В случай на положителен резултат по метода PCR на ученик, родителят информира директора за предприемане на задължителните противоепидемични мерки в училище.

Бъдете здрави!