Актуална информация за Covid 19 за периода 5-9 октомври 2020 г.

Актуална информация, свързана с отсъствие поради съмнение за COVID-19 или заболели от COVID-19 от Основно училище „“Гео Милев“, с. Белозем:

Отсъстващи ученици поради съмнение за COVID 19 – 0

Отсъстващи ученици поради контакт с близък, болен от COVID-19 – 0

Отсъстващи учители поради положителен резултат за COVID-19 – 0

Припомняме още : Ученик с грипоподобни симптоми не бива да пребивава на територията на училището. В тази връзка не позволявайте на Вашето дете да посещава учебни часове дори при леко неразположение.

В случай на отсъствие на ученик от училище, родителят информира класния ръководител за причините за отсъствието. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик, родителите информират директора за предприемане на задължителните противоепидемични мерки в училище.

Бъдете здрави!