Алея на родолюбието

ОУ „Гео Милев“, с.Белозем е с одобрено проектно предложение „Aлея на родолюбието“ по процедура BG06RDNP001-19.034 МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски . Идеята на проектното предложение е създаване на алея на родолюбието с представяне на национални и местни личности, родолюбци, дали своя принос за историята на България и на село Белозем, като по този начин ще продължи съхраняването на националната и на родовата памет. Предвижда се алеята да бъде на тревна площ в двора на училището, като образите и кратък текст под тях да бъдат гравирани върху паметници от гранит. Избраните личности на национално ниво са Паисий Хилендарски, Христо Ботев, Васил Левски, Иван Вазов и Гео Милев (патрон на училището), а на местно – Никола Белчов, Пейо Кюркчията (ктитор на училището), герои от Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни, и отец Мариуш Полцин, който в продължение на 20 години е работил за развитието на културния живот в селото.