„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

APSPO_31072019

Готови сме за Осми март!

И тази учебна година – 2020/ 2021, продължаваме работата по проект АПСПО