Биоградинка за подправки

Проект за изграждане на биоградинка за подправки бе спечелен и реализиран с помощта на учениците.

Активно се включиха учениците в създаването на биоградинката. Под ръководството на училищната комисия за разработване на проекти – М. Александрова – директор, М. Колева – учител по БЗО, ХООС, и Сп. Иванова – начален учител с АЕ, със съдействието на училищния градинар бе подготвена и създадена биоградинката в близост до минифермата за отглеждане на калифорнийски червеи.

Децата от ЦДГ „Синчец“, с. Белозем посетиха новоизградената биоградинка и я разгледаха с интерес под ръководството на Божидар от седми клас.