Бисквитките на съдбата

Бисквитките на съдбата познати още като Fortune Cookies в часа по Английски език. Fortune Cookies са бисквитки, в които има житейска мъдрост или предсказание. Те са популярен десерт в китайските ресторанти в Америка и някои западни държави, но не са традиция в Китай.

Дни преди Коледа пренесохме и тази традиция в нашето училище, като това позволи на учениците да се докоснат до малко по-различен вид от познатите ни късметчета. Нашите „бисквитки“ не са обгърнати от сладката бисквита реално, но пък са написани на Английски език, което предизвиква учениците да тестват своите знания в реална ситуация. Фактът, че късметчето си е тяхно, увеличи мотивацията и желанието на учениците да си го преведат, използвайки различни средства – някои преводач, други съученици, а трети учители. От късметчетата се възползваха и учителите в училище, които също упражниха своя английски.