Будители от Белозем

Училищната комисия за насърчаване и поощряване на грамотността припомни на учениците от Белозем, „че и ний сме дали нещо на света…“

За Деня на народните будители бяха представени заслугите на най-известните белоземски будители.