Български език ще зная, като уча и играя

Представителна изява на клуб „Български език ще зная, като уча и играя“ с ръководител г-жа Сийка Карагьозова.