Регистър на даренията в ОУ „Гео Милев“

Дата дарител Вид на дарението Воля на дарителя стойност
1. 08.03.2016 г. Костадин Враджалиев парични средства подпомагане на учебно-възпитателния процес 30 лева
2. 25.03.2016 г. „ВСВ Спектър“

гр. Раковски

мултифункционално устройство „Canon за учебния процес 245 лева
3.

4.

5.

05.05.2016 г.

09.05.2016 г.

11.05.2016 г.

Янка Видева

Елена Бодушка

Славка Ангелова

парични средства

парични средства

парични средства

за училищни нужди

служебни цели

служебни цели

50 лева

50 лева

50 лева

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

 

15.06.2016 г.

27.06.2016 г.

27.06.2016 г.

27.06.2016 г.

27.06.2016 г.

27.06.2016 г.

28.06.2016 г.

28.06.2016 г.

 

Марийка Желязкова

Ирина Михайлова

„Васи-88“ ЕООД

Гено Манев

Мария Кавалова

Янка Видева

„Бакери“ ЕООД

ЕТ „Тракийка“ 2002

 

парични средства

парични средства

парични средства

парични средства

парични средства

парични средства

парични средства

парични средства

служебни цели

подпомагане на учебния процес

за учебния процес

за учебната дейност

за учебната дейност

за учебния процес

за учебния процес

за учебния процес

46 лева

10 лева

10 лева

20 лева

20 лева

50 лева

20 лева

20 лева

14. 21.07.2016 г.

 

„Сафил“ АД парични средства за учебния процес 1500 лева