Важно за седмокласниците!

Форматът на изпитите за седмокласниците тази година ще премине като тест в две части, а оценката ще бъде обща. Максималният брой точки, които учениците могат да получат, е 100. Те не се превръщат в оценки, а директно участват в балообразуването.

Досега двете части се оценяваха отделно, тъй като отделяха учениците, които се явяваха само на Национално външно оценяване, от тези, които кандидатстваха и в гимназиите след VII клас.

Първата част от изпита по български език и литература ще бъде тест от 25 въпроса – 18 с избираем отговор, 6 със свободен отговор и един въпрос развиване на теза. Модулът ще продължи 1 астрономически час, през който седмокласниците няма да имат право да напускат стаята. Това ще може да се случи едва след като първите 60 минути от Националното външно оценяване са изминали и първата част от изпита е запечатана в плик.

Втората част ще се състои от преразказ с дидактическа задача. Времето на седмокласниците ще бъде час и половина, като тази година в теста ще са включени литературни въпроси върху авторите само от VII клас. Нов автор е Добри Чинтулов. Въпросите по български език ще са върху материала от V, VI и VII клас.

Промяна има и в началния час на Националното външно оценяване, което вместо в 10 ч. ще започва в 9 ч. Досега в 8 ч. започваха матурите в XII клас, а в 10 ч. изпитът след VII. От тази година двата изпита са разделени, а това според МОН ще облекчи организацията за училищата.

Изпитът по математика също ще изглежда малко по-различно. Зам.-министърът на образованието Таня Михайлова обясни пред БНТ, че тази година няма да има задачи, свързани с трапец и съответно линейни параметрични уравнения, които не се изучават в VII клас.

Изпитът ще протече в две части, като първата се състои от 17 задачи с избираем отговор и 3 с кратък отговор. Втората част ще бъде от две задачи с кратък свободен отговор и три с описание.

Ако ученик не се яви на изпитите, той участва в класирането с оценките от Свидетелството за основно образование. Броят на учениците, които трябва да се явят на Национално външно оценяване тази година надхвърля 61 000.