Великденска изложба

Учениците от начален курс подредиха изложба на великденски яйца.