Великден в групите за целодневно обучение

Учениците от целодневно обучение в училище в заниманията по интереси украсиха яйца за предстоящия празник. С помощта на своите родители подготвиха информация за Великден и народните традиции за дните преди празника. Информацията и красивите яйца поставиха на информационните табла на групите за ЦДО.