„Вече сме грамотни!“ – празник на буквите в първи клас

Малките първокласници от нашето училище споделиха с родителите си своята радост, че вече са грамотни .