Виртуална панорама на професионалното образование

Уважаеми ученици и родители,

Предоставяме линк до Виртуалната панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране за учебната 2022/2023 г. Разработената със съдействието на Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив, Виртуална панорама предоставя информация за училищата, осъществяващи прием в VIII клас за учебната 2022/2023 г., която има за цел да подпомогне учениците и родителите им за вземане на информирано решение за продължаване на образованието –

https://sites.google.com/view/pooplovdiv/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?fbclid=IwAR2tOuDMelM_IPWkGDPpKCR_btHwWFc-YOg6925f8-yuAWMEpIlSxYxJ5Qc