Второкласниците работят по проект „Бъдещето съм аз. Предприемачество за най-малките“

Първо занятие по проекта проведоха учениците от 2б клас по проекта на JA Bulgaria и PEPCO Bulgaria. Едно партньорство в сферата на образованието по предприемачество за най-малките. Проектът е базиран на образователната програма „НИЕ“ на Джуниър Ачийвмънт и цели да въведе най-малките ученици чрез метода „учене чрез правене“ в света на бизнеса и предприемачеството, като им осигури както практическите знания, така и реалният мост с бизнеса. По време на обучението по програма „НИЕ се разглеждат понятия, свързани с личната икономика, като се използват кратки разкази, прочетени от учителя на глас и поредица от практически занимания на учениците.  Неразделен елемент от обучението е и посещението на бизнес практици в клас, както и организирано посещение за най-активните участници в офиса на PEPCO Bulgaria.

Темата на занятието бе „Румен отива на село“. Задачата на децата беше да оградят животни, които живеят във фермата и да нарисуват любимото си животно.