Второ място за нашия отбор

На 14.04.2014 г. в град Раковски се проведе Общинско ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. Целта е да се провери нивото на придобитите през основния курс на обучение знания, умения и навици за действия при бедствия и аварии.

Отборът на нашето училище бе представен от четирима осмокласници:

Георги Николаев Белев,

Теодора Ангелова Димитрова,

Таня Стоева Стоянова,

Димо Димитров Генов.

Отборът под ръководството на г-жа Тошка Стоева се класира на второ място и получи индивидуални награди.