Въпросник за противодействие на тормоза в училище

Скъпи ученици,

В началото на всяка учебна година УКС извършва оценка на ситуацията чрез попълване на въпросник за противодействие на тормоза в училището.

Моля, попълнете въпросника от линка по-долу. Вашите отговори ще бъдат обработени автоматично. Анкетата е анонимна.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q4QFQuxOx0G7Q3Nk0Kb9_dg9–QfUOJKgoHJDmJDV5FURUNaODNCNldNUzlQS0c0SUVIT05ETjlCTi4u&fbclid=IwAR3mKqS5l3EeAHrtJilcq65S7O0iC6c5m7LGpDx8ejesxpep-8NY2qAfCiM