В къщата музей на Гео Милев

Седмица преди патронния празник на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем учениците от клуб по български език „Четем, пишем, знаем и с думите играем“, IV б клас с класен ръководител Т. Григорова проведоха своята публична изява в къщата музей на Гео Милев в Стара Загора. Те представиха факти от живота на своя училищен патрон, но и обогатиха знанията си за живота и творчеството му.