В очакване на Баба Марта

Учениците от сборната полуинтернатна група са в очакване да посрещнат Баба Марта. Всички с ентусиазъм се включиха в изработването на традиционните български мартеници от бял и червен конец.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

Мартеницата (наричана още марта, мартичка, гадалушка, кичилка) e обредна по смисъл украса от усукани конци, които се слагат на 1 март за здраве. Мартеницата е малко украшение, изработва се предимно от вълнена или памучна прежда в два основни цвята ­- бяла и червена, с което българите се закичват всяка година на 1 март – празника Баба Марта.

Белият цвят на мартеницата първоначално символизира мъжкото начало, силата. По-късно под въздействието на християнската митология обозначава девствеността и непорочността – белият цвят е цветът на Христос. Червеното е женското начало, здравето: то е знак на кръвта, на зачеването и раждането. Първоначално женските сватбени носии са червени.

На 1 март всички си закачат мартеници на видно място: по дрехите, по ръцете, по косите, кичат се и домовете. С мартеници също се закичват плодните дървета и добитъка в стопанството – за по-добра реколта и плодовитост на следващата година.

Мартеницата е своеобразен амулет срещу злите сили и окичването с мартеница е един магически ритуален акт: те пазят къщата, да не влезе в нея злото, болести и немотия. Според преданието, дошло от древността, те носят здраве, щастие и дълголетие.