Годишно утро във втори клас

За да покажат пред своите родители какво са усвоили през учебната година , второкласниците, заедно с класните си ръководители, подготвиха  Годишно утро.

 

Родителите слушаха с интерес стиховете, от които се разбра какво са научили второкласниците по български език , математика и другите учебни предмети. Те се убедиха, че всички учебни часове за второкласниците са ценни и интересни. Понякога са трудни, но те се разтоварват с много смях и песни в часовете и междучасията.

В състезанието между трите втори класа победители бяха учениците от IIаб клас, почетното второ място заеха децата от IIв клас.

Едно незабравимо годишно утро на порасналите третокласници.