Големи учат малки – за устройството на велосипеда

По време на обучението „Големи учат малки“  г-н Тошко Карагьозов запозна учениците с историята на създаването на велосипеда.

Две момичета от 5 клас задаваха въпроси  към присъстващите ученици от  втори до четвърти клас за  елементите,  устройството, поддръжката и управлението на велосипеда. След зададените въпроси те обясняваха, показваха,  а няколко момчета от петите класове демонстрираха на практика потегляне, спиране, завой наляво,  завой надясно. Коментирани бяха важни проблеми и ситуации при управление на велосипед.