„Големи четат на малки!“

Една инициатива на групите за целодневна организация съвместно с библиотеката при НЧ „Просвета“, с. Белозем.