Гости от Аграрен университет – Пловдив

На 19.10.2020 г. гости в нашето училище бяха представители на Аграрен университет – град Пловдив. Група студенти заедно с доцент П. Запрянова посетиха фермата за калифорнийски червей, компостерите и биоградинката в училищния двор. Запознаха се със завършения цикъл – компостиране – производство на биотор – билки. Аграрен университет – Пловдив е наш партньор в проекта на Euronatur за изграждане на училищни градинки.

На сайта на училището ще ви представяме всички етапи на разработването на проекта.