Гост в ГЦДОУД 4 клас

На 29.01.2021 г. учениците от ГЦДОУД 4 посрещнаха г-жа Дора Димитрова – родител на Мария от 4б клас. С професия учител и по настоящем Директор на ДГ “Синчец”. Запозна ни с престижната и важна професия на учител. Представи ни училището от създаването му, преминало през различни етапи до наши дни.