Гост в ЦДОУД 5.2

В часа занимания по интереси на ГЦДОУД 5.2 гостува майката на Митко от 5б клас – г-жа Мина Димитрова. Тя разказа на учениците за своята работа като касиер на бензиностанция. Г-жа Димитрова запозна учениците със своите задължения и отговорности на работното място. Обясни, че за заемане на длъжността касиер е минала през специален курс на обучение. Нейната работа изисква познания в областта на финансите, изчисляване на валути, издаване на фактури, работа с компютърни програми, умения за работа с клиенти, следене сроковете на годност на хранителните стоки, както и на външния им вид.

Макар и в електронна среда, срещата беше интересна и полезна!