График за поправителна сесия 5 и 6 клас

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮНСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – УЧЕБНА 2018/ 2019 ГОДИНА

Изпит по учебен предмет Формат на изпита /продължителност, Дата, начален час,

място на провеждане

Комисия по организиране на изпита (квестори) Комисия по оценяването Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
БЕЛ – 6 клас писмен –

2 астр. часа

26.06.

2019 г.

09,00 ч.

Класната стая на Vв клас

Р. Георгиева

М. Мънина

М. Благоева

В. Радева

26.06.

2019 г.

Класна стая на Vа клас

27.06.2019 г.

Инф. табло

Математика –

5 и 6 клас

писмен –

2 астр. часа

27.06.

2019 г.

09,00 ч.

Класната стая на Vв клас

В. Радева

Д. Мелизамов

М. Шикова

М. Иванова

27.06.2019 г.

Класната стая на Vа клас

28.06.2019 г.

Инф. табло

БЕЛ – РП писмен

2 астр. часа

28.06.

2019 г.

09,00 ч.

Класната стая на Vв клас

М. Шикова

М. Иванова

Д. Генова

М. Благоева

28.06.2019 г.

Класната стая на

Vа клас

01.07.2019 г.

Инф. табло