График за провеждане на състезания и олимпиади

В ОУ „Гео Милев“, с. Белозем ще се проведат следните състезания и олимпиади:

 – на 21.01.2021 г. от 14 часа – олимпиада по математика за учениците от 5, 6, 7 клас;

– на 22.01.2021 г. от 10 часа – музикално състезание „Ключът на музиката“;

– на 24.01.2021 г. от часа – олимпиада по математика за учениците от 4 клас.