График на присъствения образователен процес през месец май 2021 г.

Уважаеми родители,

публикувам заповеди за организация на образователния процес през месец май 2021 г.

Децата от подготвителните групи и учениците от 1 до 4 клас продължават присъствено обучение при спазване на противоепидемичните мерки.

Пазете се и бъдете здрави!