Да почистим училищния двор!

На 11 май петокласниците под ръководството на класните си ръководители – Величка Радева и Роза Георгиева, използваха часа на класа, за да почистят разделно отпадъците в училищния двор. Класната стая на открито, асмалъка, фермата за калифорнийски червеи, биоградинката, овощната градина, тревните площи…. – всичко бе почистено от сръчните ръце на петокласниците.