Да спасим едно дърво!

На 31 октомври 2017 година проведохме втория етап на акцията „Да спасим едно дърво!“ – събиране и предаване на хартия.

още в началото на учебната година членовете на училищния ученически съвет поставиха кашони във всички класни стаи, в учителските стаи и кабинетите.

В акцията на самия ден се включиха и родители. Комисия от учители претегли предадената от всеки клас хартия. Победител е V а клас.

Общото количество хартия е 1160 кг.