Да създадем вълшебна приказка в пети клас!

Учениците от 5а и 5б клас за пореден път доказаха, че са истински писатели. В началото на часа децата актуализираха своите знания за различните видове текст, след това – чрез играта “Стани богат” си припомниха важните неща за вълшебните приказки. Бяха разделени на 4 групи, а капитаните на отборите минаха през първото премеждие сами. Те си изтеглиха билети с въпроси, а отговорилите правилно имаха право да си пазарят по нещо сладко или солено от магазин: “Плащаме със знания”. Първият капитан беше готов, купи за своя отбор соленки срещу знания, а след това той изтегли по два положителни и един отрицателен герой от билетите и отиде при своя отбор. Останалите капитани го последваха. Всяка група имаше за задача да състави план на своята вълшебна приказка, която сами ще създадат, а условието беше да включат изтеглените герои, вълшебни предмети и препятствия в своите приказки. Един член на групата беше в ролята на художник. Неговата задача беше да направи илюстрация на епизод от приказките, чийто план децата съставяха. В края на часа всяка група представи своя план, а за домашна работа учениците трябваше да създадат по една вълшебна приказка по групи. Днес капитаните на отборите представиха приказките на своите отбори, а художниците – своите илюстрации. Оценките, които всеки отбор получи от журито, бяха Отличен /6/. Часовете по БЕЛ могат да бъдат много забавни – с тези прекрасни петокласници!