Декларации вместо медицински бележки

http://www.bgnow.eu/news.php?y19&cat=2&newsid=149997

Предложения на здравното министерство:

  • декларация от родител дали детето е имало контакт със заразно болен;
  • талон за здравословното и имунизационно състояние на ученика в началото на учебната година. Всеки личен лекар е задължен да издаде такъв талон в срок до края на месец септември с цел недопускане на струпване пред кабинетите на личните лекари. Талоните ще се изпращат служебно до училището.