Декларации за съгласие от 26.11.2021 г.

Уважеми родители,

Уведомяваме ви, че във връзка с актуализирането на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, с което присъственият образователен процес е допуснат при определени условия за всички ученици от I до XII клас вкл., са допълнени образци за съгласие, както следва: