Ден за възпоменание на жертвите от ПТП

С резолюция на Асамблеята на Организацията на Обединените нации от 2005 година всяка трета неделя на ноември е обявена за Световен ден на възпоменание на жертвите на пътно-транспортните произшествия.

Учениците от ОУ „Гео Милев“ отбелязаха този ден със среща разговор с представител на полицейското управление – Ангел Дъхтев, който обърна внимание на децата и учениците на безопасното им лично поведение на пътя.

Посочено бе, че този специален възпоменателен ден е нужен,, за да може всички да се замислим за огромните и тежки загуби, които човечеството понася от катастрофите по пътищата, а сигурността на движението по пътищата на всички зависи от личния принос и отговорност на всеки един участник в него, макар той да изглежда малък и недостатъчен.

Съвкупността на добронамереност, дисциплина и толерантност на стотици хиляди хора едновременно би осигурила една по-здравословна и безопасна среда на пътното движение.