ДЕН НА СПОРТНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ

На 24 април от 13 часа в училищния двор се проведе Ден на спортните постижения през годините. С велосипеди, закупени по проект „Всеки ученик може да бъде отличник“ към фондация „Амалипе“, бе направена велодемонстрация от децата от подготвителните групи и учениците от първи до осми клас. 

В Деня на спортните постижения наш гост бе Атанас Запрянов – лека атлетика, който сподели свои спомени и разказа за спортните си постижения.