Ден на толерантността – 16 ноември

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.
Толерантни сме,ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание.

В нашето училище ученическият парламент отбеляза Международния ден на толерантността.

На 14.11.2014 г. представители на ученическия парламент заедно с консултанта г-жа Сийка Карагьозова посетиха ромски социално – слаби семейства. По този начи те проявиха толерантно отношение към ромските ученици и семействата им, оказаха помощ и  им занесоха лакомства, домашно приготвени от деца от ОУ „Гео Милев“,  с. Белозем

В часа на класа в  VІІ и VІІІ клас на 19.11.2014 г. се проведе анкета на тема „Какво е толерантност и как мога да бъда толерантен?“.