Ден на толерантността

Децата от начален етап в ОУ“Гео Милев“ отбелязаха Деня на толерантността с тематични рисунки. В тях показаха съпричастност към децата със здравословни проблеми и толерантно отношение към тези от различен етнос!

Нека всички задружно учим и играем!