Ден на ученическото самоуправление

За поредна година в училище се организира и проведе Ден на ученическото самоуправление по идея на УУС с координатор г-жа Цв. Боева. Членовете на УУС  създадоха организация по провеждане на този ден, събраха предложенията за ученици учители по различни учебни предмети. Макар и учители за един час, учениците имаха възможност да влязат в обувките на другия и да погледнат от другата страна.