ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

8 МАЙ 2015 ГОДИНА

За поредна година в училището се проведе Ден на ученическото самоуправление. 

За да се запознаят с работата и задълженията на училищното ръководство, административния  помощния персонал избрани ученици заеха техните места.

Директор –  ученик:  Мария Димитрова

Помощник-директор – ученик:  Росица Калчева

Счетоводител – ученик: Иванка Лупанова

Фотограф: Николай Стоянов

Помощен персонал: Рени Казакова

Константина Кирилова

Зорница  Петрова

Станимира   Кирилова