Деца сеят биоподправки в Белозем

Електронното издание на „Регионални новини“ публикува статия за белия щъркел, калифорнийския червей, биоградинката за подправки…

Деца сеят биоподправки в Белозем

 

ОУ „Гео Милев” в с. Белозем, Пловдивско, превърна част от своя двор в модерна биоградинка за подправки, в която децата от селото учат чрез преживяване най-важните уроци – тези на природата. Голямата цел на училището е в следващите две години да изгради миниботаническа градина за подправки. Така, освен че ще продължи да приютява най-голямата популация от бели щъркели у нас, ОУ „Гео Милев” ще може да се похвали и с „най-вкусната” градина в училищен двор.

 

През април екип от училището заедно с родители и 150 деца започнаха изграждането на „вкусната” градинка. Поставени бяха интерактивни образователни инсталации и табла на тема екообразование. През следващите месеци продължиха дейностите по засаждането и грижите за растенията. Проведоха се множество образователни занимания за децата и местната общност. През май биоградината стана една от атракциите на международния Фестивал на белия щъркел. С дегустация на отгледаните чисти подправки и чаено парти училището популяризира своята инициатива. Предстои от ОУ „Гео Милев” да потърсят последващо финансиране, за да продължат да работят за екологичното образование и живот на децата от Белозем.

ОУ ,,Гео Милев” води активна политика за опазването на околната среда и насърчаването на екосъобразните технологии. Всички дейности на училището по проекта са продиктувани от желанието за облагородяване на района, намаляването на вредните емисии на СО2и възпитанието на учениците в идеите на устойчивото развитие.

Белозем е единственото в страната селище, удостоено с приза на авторитетната немска организация EURONATURE „Европейско село на белия щъркел“. Причината – в селото се намира най-голямата гнездова популация на бели щъркели, наброяваща 34 двойки. 22 от тях са разположени на покрива на ОУ „Гео Милев”. Ежегодно между 80 и 100 щъркели  съжителстват в хармония с децата.

 

Училището разполага с голям двор от 19 декара площ, в който е разположен единственият в района на Белозем модел на миниферма с червен калифорнийски червей за производството на екологично чист биотор. От училището са инвестирали и в подземна напоителна система, осигуряваща вода до всяка точка на двора.

Голямата цел на ОУ „Гео Милев” е в следващите две години да изгради миниботаническа градина за подправки. Училището кандидатства на проектен принцип за финансиране и на площадка за компостиране на зелена маса, която да бъде създадена в непосредствена близост до фермата за калифорнийски червей и градината за подправки. Така децата ще имат възможността да се запознаят и да поддържат сами един затворен жизнен цикъл: компостиране на зелена маса, обеззаразяване от калифорнийските червеи на биомасата, използването й за отглеждане на подправки и накрая – консумацията на чистите подправки в училищната столова, предават колегите от Gustonews.

Краткосрочната цел на проекта за „вкусна” биоградинка е повишаването на качеството на училищното образование чрез разнообразяването на учебната дейност, подобряването на материалната база и озеленяването на училищното и околоучилищното пространство. Създателите на биоградината вярват, че с начинанието си подпомагат опазването на местните флора и фауна и значително подобряват здравословното състояние на децата в селото.

Проектът има и дългосрочни ефекти. Изградените ферма и биоградинка, както и планираната площадка за компостиране ще бъдат използвани дълги години. Начинанието ще стане неразделна част от учебния процес по предметите „Човек и природа”, „Роден край”, „Биология” и др. От училището вярват, че с проекта си прибавят още една позитивна практика в усилията за обновяване на образователната система и най-вече в усилията за изграждане на хармонични и активни личности, за които опазването и грижата за околната среда не са просто част от модерната „зелена” идея, а цялостен начин на живот.

Приносът за местната общност е неоспорим. Биоградинката е лесен, достъпен и атрактивен образователен инструмент за учене чрез преживяване и изграждане на трайни умения за природосъобразен живот. В класната стая на открито се отглежда чиста и здравословна храна, а деца, учители и родители заедно учат, играят и общуват. Градинката е притегателно място и за малчуганите от местната детска градина като „зелена занималня“. Образователната билкова градина представлява неограничен ресурс на идеи и възможности за изследователски занимания, творческо общуване и възпитание на ценности, грижа, отговорно и позитивно отношение у децата.