Добротворството на четвъртокласниците

Във връзка с предложената инициатива за доброволчество и блоготворителност от МКБППМН гр. Раковски, на 18.11.2018 г. учениците от 4 а клас при ОУ „Гео Милев”, с. Белозем, посетиха дома на пенсионирана учителка, заедно с родители и със своите учители – г-жа З. Бойчева и г-жа Т. Григорова. Зададоха въпросите си, поднесоха направени от тях сладкиши, поздравиха госпожата с песни и стихове. Бяха приети от Зотка Петкова изключително радушно. Останаха доволни от това, което направиха с взаимно сътрудничество и задружност. А най-важното след срещата бе, че са готови да се включат отново, като предложиха и своята помощ при нужда.

Освен това класът събира и предмети за рециклиране /капачки и хартия/, а средствата от тях ще се използват за благотворителност.

Благодаря на всички за проведената инициатива!