„Дойде ли есен, не ходете в бижутерията, за да видите злато. Отидете в парка“

„Дойде ли есен, не ходете в бижутерията, за да видите злато. Отидете в парка „. Ние бяхме там и запазихме спомен. ЦДО 4.1 и 4.2