БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

„Остани жив! Пази живота!

Дни на безопасност на ROADPOL – 21 септември – Ден без загинали на пътя! За поредна година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира кампания по проект, целящ да намали до 0 поне за един ден броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия. През 2023 г. кампанията се провежда в периода 16.09. – 22.09.2023 г. като „Дни на безопасността на пътя” с главен координатор на проекта на територията на Република България – Главна дирекция „Национална полиция”. По традиция през този период се провежда и Европейската седмица на мобилността. И през 2023 г. учениците и учителите от ОУ „Гео Милев”, с. Белозем подкрепят инициативата и се включиха в общата инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция – ROADPOL. В тази връзка Училищната комисия по БДП апелира всички да спазват правилата за движение по пътищата, независимо от това дали са пешеходци или шофьори. Важно е вниманието на всеки един да се насочи към прилагането на ефективни модели за намаляване броя на пътно-транспортните произшествия в цялата страната.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

С решение 16/ 17.01.2019 г. на МС  правителството прие интегриран подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени за национална политика за постигане на висока степен на безопасност по пътищата на Република България.

2019-а година се обявява за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“. Фокус се поставя върху ролята на семейната среда като фактор за рисково поведение на пътя.

Одобрени са и мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г. Те са в изпълнение на т. 3 от Протокол № 36 на Министерския съвет от 12 септември 2018 г. и представляват възлагане на отговорните институции да осъществят координирани действия в указаните им срокове за постигане на целите, заложени в Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г.

Страницата ще включва информация, анализи, мерки, мероприятия, справки за дейностите на училището по БДП.

Нормативни документи:

Заповед РД № 09-1289/31.08.2016 г.

Наредба за детски и ученически туристически пътувания с обща цена

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП

Наредба № 33/1999 г., ЗДП, Наредба № 11/ 2002 г.

Вътрешни правила за организиране и провеждане на туристически пътувания

Справка  с вх. №АД-01-155/17.01.2020 г. за извършената дейност в ОД на МВР – Пловдив за периода 01.07 -31.12.2019 г. Изтегляне Приложение № 2 за ПТП с деца през второто шестмесечие на 2019 г.Изтегляне

Стартира кампанията „Пресичам безопасно с Tedi”, която се организира със съдействието на МВР чрез Главна дирекция Национална полиция, отдел „Пътна полиция“ и МОН. Целта на кампанията е децата от I до III клас да научат правила за движение по пътищата, свързани с ролята им на пешеходци,пътници и водачи на велосипеди и тротинетки.

Материалите (видеоклипове и тест за проверка на знанията по БДП) може да намерите на сайта www.tedi.bg.

 

План за дейността на УК за БДП през учебната 2021/ 2022 годинаИзтегляне График за провеждане на обучението по БДП през първия срокИзтегляне

Площадки по БДП – изградени по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучението по БДП“

 

БЮЛЕТИН НА ДА БДПИзтегляне