Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Механизъм за противодействие на училищния тормоз 2015 г.

Алгоритъм за прилагане на Механизма

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО 2018

ЗА РОДИТЕЛИ – кАКВО ДА ПРАВЯ, АКО ТОРМОЗЯТ ДЕТЕТО МИ В УЧИЛИЩЕ?

ЧУЙ МЕ!

КЛАСНА СТАЯ БЕЗ ТОРМОЗ

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116111

116 111

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Закон за закрила на детето

Конвенция за правата на детето

Презентация за агресията

Единни училищни правила

Училищни политики за противодействие на тормоза

Алгоритъм 2018