Доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Уважаеми родители,

Очакват се доставки на продукти по схемите „Училищен плод“ и “ Училищно мляко“ на 30 април 2020 г. По предварителна информация продуктите са сирене и краставици, опаковани за всяко дете или ученик от целевата група ( деца от подготвителните групи и ученици от начален етап). За създадената организация ще бъдете информирани своевременно.

Бъдете здрави!