Драматизация в IV „б“ клас

На 16.02.2016 г. четвъртокласниците направиха импровизация на урока „Чичко Любопитко“ след поставената задача от класния ръководител г-жа Недялка Александрова да съставят със свои думи или по подобие на урока текст, в който да се говори за любопитството на старите хора.

Учениците проявиха самоинициатива и решиха да драматизират създадения от тях текст със заглавие „Старите любопитковци“. Подготовката извършиха напълно самостоятелно – разпределение на ролите, подготовка на декора, покани до гостите.

След представлението гостите разказаха подобни истории от детството си. Тържеството завърши с почерпка и с думите: „Въпреки че понякога старите хора са досадни, ние ги обичаме и уважаваме.“