ЕКОДЕН И СПОРТЕН ПРАЗНИК

Днес в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем се проведе екоден, в който се включиха всички ученици и децата от подготвителните групи.
След почистването на училищния двор от учениците,  спортен клуб „Рефлекс“,  с. Белозем и СК“Ин-Ян“,  гр. Раковски демонстрираха уменията си по карате. Треньор от спортното училище в град Пловдив направи тренировка по футбол с участниците в клуб „Спортист“ с ръководител Мария Ефтимова.
Денят продължи с различни спортни игри, които заредиха децата с много позитивно настроение!

Благодарим на г-н Данаил Горов за интересните демонстрации!