Екоден

26 май 2017 години

След провеждане на НВО в 7 клас – да почистим училищния двор.

Като участници в кампанията „Спаси едно дърво“ организирахме предаване на хартия. Включиха се много родители, учениците също бяха много активни. Успяхме да предадем около един тон и половина хартия – количество, което ни нарежда на първо място в кампанията и евентуално награда през месец септември.

Училищният двор беше разделен на участъци между класовете, бяха раздадени чували за смет. В силозите на площадката за компостиране слагахме окосената трева и хартиени отпадъци.