Екскурзия до Панагюрище

На 20.05.2018 г. учениците от клуб „Това е България“ и клуб „Млад историк“ посетиха къщата музей „Райна княгиня“,  историческия музей с копие на Панагюрското съкровище, природонаучния музей в града.

Децата се впечатлиха от чутото за Райна княгиня, за Априлското въстание и жертвите, дадени в името на България.

В края на екскурзията посетиха местността Оборище.